การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องราชภัฏวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน.

13-14 พฤศจิกายน 2544 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (ทุ่งทะเลแก้ว)

ครั้งที่ 3 :

จัดโดยสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

No Cover Image
Corporate Author: การประชุมสัมมนาทางวิชาการราชภัฏวิจัยเรื่องราชภัฏวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
Other Authors: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: CD-ROM
Language: English
Published: พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2544
Subjects: วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM597
Copy 2
Available