โครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: CD-ROM
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
Subjects: สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
นครปฐม -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
หนองบัวลำภู -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เลย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
แพร่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ตราด -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เพชรบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
กระบี่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM600
Copy 2
Available