ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม) /

อมรา พงศาพิชญ์

Main Author: อมรา พงศาพิชญ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การแพร่กระจายวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: GN365 อ293ค 2543
Copy 5
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: GN365 อ293ค 2543
Copy 1
Available