รายงานการวิจัยเรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อทักษะชีวิตเรื่องโรคเอดส์ของนักศึกษาอาชีวเกษตร =

(Participatory learning for life skill about AIDS for vocational students) /

โดย บรรชร กล้าหาญ, รุ่งทิพย์ กล้าหาญ

Main Author: บรรชร กล้าหาญ
Other Authors: รุ่งทิพย์ กล้าหาญ, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. ฝ่ายแผนงานการศึกษา. งานวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายแผนงานการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและทเคโนโลยีเชียงใหม่ กรมอาชีวศึกษา, 2544
Subjects: การเรียนรู้
โรคเอดส์
นักศึกษาเกษตร –– เชียงใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 บ153ร 2544
Copy 1
Available