แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

Corporate Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 2544
Subjects: ภาษาไทย –– แผนการสอน
ภาษาไทย –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.4 ผ931 2543
Copy 1
Available