วิเคราะห์สุนทรียภาพในวรรณกรรมร้อยกรองของแรคำ ประโดยคำ /

อรพินทร์ บำรุงเมือง

No Cover Image
Main Author: อรพินทร์ บำรุงเมือง
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
Subjects: วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4205 อ336ว 2544
Copy 1
Available