ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปูนซีเมนต์ในกรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

จงกลณี วิทูรพงศ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: จงกลณี วิทูรพงศ์
Format: THESIS
Language: English
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
Subjects: ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ –– การค้า
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA434 ป521 2544
Copy 1
Available