พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน :

พืชอาหารป่าชาวลีซู /

โดย เตือนใจ นุชดำรงค์, ธีรยุทธ สมตน

No Cover Image
Main Author: เตือนใจ นุชดำรงค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน –– เชียงใหม่ –– วิจัย
พืชอาหาร –– เชียงใหม่ –– วิจัย
ลีซู –– ความเป็นอยู่และประเพณี
เชียงใหม่ –– บ้านนาเสาใหม่
เชียงใหม่ –– บ้านแม่ฟ้าสวย
เชียงใหม่ –– อำเภอเชียงดาว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QK98.4.T5 ต832พ 2548
Copy 1
Available