เทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยด้านการเกษตร /

สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค กรมวิชาการเกษตร

Corporate Author: กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2544
Subjects: เทคโนโลยีชีวภาพ
พันธุกรรม
พันธุวิศวกรรม
เกษตรกรรม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QH442 ว546ท 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available