คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ มิติทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ /

บรรณาธิการ บุปผา ศิริรัศมี, เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, Alan Noel Gray.

Other Authors: บุปผา ศิริรัศมี, เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, Gray, Alan Noel., มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
Subjects: เพศ -- วิจัย
การเจริญพันธุ์ -- แง่อนามัย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 613.907 ค695 2544
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ21 ค695 2544
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: HQ21 ค695 2544
Copy 3
Available

Science, Stack

Call Number: HQ21 ค695 2544
Copy 5
Available