การฟื้นฟูนกิจการของลูกหนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ :

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2542 /

วรวิทย์ ฤทธิทิศ

Main Author: วรวิทย์ ฤทธิทิศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543
Subjects: การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หนี้
หนี้
ลูกหนี้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
คำพิพากษาศาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: KPT1974 ว281ก 2543
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available