กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า /

จักรกฤษณ์ ควรพจน์

Main Author: จักรกฤษณ์ ควรพจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
กฎหมายระหว่างประเทศ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1160 จ216ก 2544
Copy 9
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 10
Available
Copy 8
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available