ถาม-ตอบ พยานหลักฐาน /

ปริญญา จิตรการนทีกิจ

Main Author: ปริญญา จิตรการนทีกิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงใหม่)
Subjects: พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1672 ป458ถ 2544
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available