สัญญาบัญชีเดินสะพัดและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (โอดี) =

Contract of current account and over draft (O/D) /

วิชัย ตันติกุลานันท์

No Cover Image
Main Author: วิชัย ตันติกุลานันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บัญชีเดินสะพัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT960 ว539ส 2544
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available