ซีดีรอมเรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 6.0 เทคนิคการสร้างตัวอักษร

บรรยายโดยวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

No Cover Image
Main Author: วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์อินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์, 2543
Subjects: อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM643
Copy 2
Available