พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 /

รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ธีระพล อรุณะกสิกร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544
Subjects: เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า -- พ.ศ.2534
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1220 พ371 2544
Copy 1
Available