รวมกฎหมายสื่อสาร โทรคมนาคม ฉบับประมวล /

พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์

Main Author: พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544
Subjects: การสื่อสาร –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
โทรคมนาคม –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3482 พ575ร 2544
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available