คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 /

จันทรทัต สิทธิกำจร

Main Author: จันทรทัต สิทธิกำจร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543
Subjects: Legislation, Medical –– Thailand.
Medicine, Traditional –– legislation & jurisprudence –– Thailand.
การแพทย์แผนโบราณ –– ไทย –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN477 จ261ค 2543
Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB32.JT3 จ261ค 2543
Copy 2
Available

Law, Stack

Call Number: GN477 จ261ค 2543
Copy 3
Available