สมุนไพร :

ยาไทยที่ควรรู้ /

บรรณาธิการ, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สมุนไพร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB351.H5 ส316 2544
Copy 1
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QV770.JT3 ส316 2544
Copy 6
Available