รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ว่าด้วย การเงิน การธนาคาร เบี้ยปรับ มัดจำ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 ถึง 2543 /

รวบรวมโดย สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย

Main Author: สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544
Subjects: การเงิน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายธนาคาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3528 ส826ร 2544
Copy 1
Available