ทฤษฎีสีภาคปฏิบัติใช้ประกอบการเรียนวิชาศิลปะ /

เสน่ห์ ธนารัตนสฤษดิ์

Main Author: เสน่ห์ ธนารัตนสฤษดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ทฤษฎีสี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: ND1488 ส898ท 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available