ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากหลักฐานโบราณคดี

ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยทวาราวดี

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: ไทย -- โบราณสถาน
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวาราวดี
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- โบราณสถาน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VC_M1760
Volume V.1 Copy 2
Available
Volume V.2 Copy 2
Available