จริยธรรมของเภสัชกร :

มุมมองจากสังคม /

โดย คณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 หัวข้อ จริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมและการนำไปสู่การปฏิบัติ (Pharmaceutical ethics and implementation) ; บรรณาธิการ, สำลี ใจดี ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: การประชุมสัมมนาเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ, สำลี ใจดี,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม (ภสส.), ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม (ภสส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Ethics, Pharmacy –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: W3 ก485จ 2545
Copy 2
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W3ก485จ 2545
Copy 1
Available