การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย :

บทบาทพยาบาลวิชาชีพ /

สุกัญญา ประจุศิลป

Main Author: สุกัญญา ประจุศิลป
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท วี.ซี.แอนด์ พี. พริ้นติ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด, 2545
Subjects: ผู้ป่วย
พยาบาลกับผู้ป่วย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RT86.3 ส739ก 2545
Copy 1
In transit