ไทยรบพม่า ฉบับรวมเล่ม /

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2543
Subjects: ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา -- สงครามกับพม่า
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS571 ด217ท 2543
Copy 5
Available