การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ =

printed media /

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

Main Author: สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
Other Authors: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2542
Subjects: การพิมพ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z116 ส855ก 2542
Copy 4
Available