วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย /

ลิขิต ธีรเวคิน

Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ไทย การเมืองและการปกครอง
ไทย ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1749.A15 ล413ว 2544
Copy 5
Available