การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร /

ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย

Main Author: ยศ สันตสมบัติ
Other Authors: ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการBRT, 2544
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –– ไทย(ภาคเหนือ) –– วิจัย
ไทย(ภาคเหนือ) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว –– วิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย(ภาคเหนือ) –– การจัดการ –– วิจัย
ชาวเขา –– ความเป็นอยู่และประเพณี –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: G156.5.E26 ย152ก 2544
Copy 13
Available