วิธีการวิจัยโฆษณา =

Cadvertising research methods /

เตือนจิตต์ จิตต์อารี

Main Author: เตือนจิตต์ จิตต์อารี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: โฆษณา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5815.T5 ต831ว 2542
Copy 13
Available
Copy 12
Available
Copy 14
Available