การเมืองภาคประชาชน มองจากชีวิตและงานของ "ศรีบูรพา" /

วิทยากร เชียงกูล

Main Author: วิทยากร เชียงกูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2544
Subjects: กุหลาบ สายประดิษฐ์, –– 2448-2517.
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์,2475-2499.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575 ว583ก 2544
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 7
Available
Copy 6
Available

Social, Stack

Call Number: DS575 ว583ก 2544
Copy 10
Available