ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน /

สนธยา พลศรี

Main Author: สนธยา พงศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN49.C6 ส191ท 2545
Copy 6
Checked out Due: 2022-1-26 Recall This