ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา /

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544
Subjects: มัลติมีเดีย
ระบบมัลติมีเดีย –– เครื่องมือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1043.5 ค181 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 371.33 ค181 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: LB1043.5 ค181 2544
Copy 5
Available