ก้าวทันเภสัชกรรมบำบัดและบทบาทเภสัชกรคุณภาพ =

Facing changes in pharmacotherapy and pharmacy profession /

บรรณาธิการ บุษบา จินดาวิจักษณ์ ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: บุษบา จินดาวิจักษณ์,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2545
Subjects: เภสัชกรรม –– รวมเรื่อง
Drug Therapy.
Drug Therapy –– adverse effects.
Pharmacy Service, Hospital.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RS43 ก535 2545
Copy 1
Available