การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเสียสมดุลน้ำ อิเลคโทรลัยต์ และกรด-ด่าง /

นงนุช โอบะ

Main Author: นงนุช โอบะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acid-Base Imbalance –– nursing.
Water-Electrolyte Imbalance –– nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY150น139ก 2545
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: WY150 น139ก 2545
Copy 2
Available