ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ =

Pediatric emergencies /

[บรรณาธิการ], สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, เฉลิมศรี ตปนียโอฬาร ; ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Other Authors: สมศักดิ์ โล่ห์เลขา,, เฉลิมศรี ตปนียโอฬาร,, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Emergencies -- in -- infancy -- & -- childhood
Pediatrics
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WS205ภ476 2537
Copy 2
Available
Copy 1
Available