การรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน =

Management of diabetes and its complications /

บรรณาธิการ, วรรณี นิธิยานันท์

Other Authors: วรรณี นิธิยานันท์,, สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Diabetes Mellitus –– complications.
Diabetes Mellitus –– therapy.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WK815ก499 2535
Copy 2
Available
Copy 1
Available