55 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล :

รวบรวมบทความทางด้านเครื่องกลจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 6.

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2543
Subjects: เครื่องจักรกล -- รวมเรื่อง
วิศวกรรมเครื่องกล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TJ7 ห556 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available