การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา =

Strategic management and cases /

เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รังสรรค์ ประเสริฐศรี และคณะ

Other Authors: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Diamond in business world, 2542
Subjects: การจัดการตลาด
การตลาด
การขาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information