การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ /

พิณทิพย์ ทวยเจริญ

Main Author: พิณทิพย์ ทวยเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ –– สัทศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1133 พ662ก 2544
Copy 9
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 7
Available