รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543

Report of the 2002 household socio-economic survey.

No Cover Image
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544
Subjects: ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM716
Copy 2
Available