การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ =

Successful negotiation /

วารินทร์ สินสูงสุด, ประชุม โพธิกุล

Main Author: วารินทร์ สินสูงสุด
Other Authors: ประชุม โพธิกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD58.6 ว483ก 2543
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available