40 ปี ครอง จันดาวงศ์ :

จากหลักประหารสืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544
Subjects: ครอง -- จันดาวงศ์, -- 2451-2504
นักโทษการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, -- 2475-2499
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: CT1548.ค155 ส733 2544
Copy 1
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available