แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ /

สุเมธ แสงนิ่มนวล, ไอศูรย์ ดีรัตน์ ; สุภาพร ณ พัทลุง, บรรณาธิการ

Main Author: สุเมธ แสงนิ่มนวล
Other Authors: ไอศูรย์ ดีรัตน์, สุภาพร ณ พัทลุง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544
Subjects: การพูด
วาทศิลป์
การพูดในชุมนุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN4129.T5 ส843น 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available