ทวารวดี :

ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย /

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เรียบเรียง

Main Author: ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
Subjects: ศิลปกรรม -- ไทย -- ทวารวดี
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวารวดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS576 ศ324ท 2543
Copy 4
Checked out Due: 2022-1-19 Recall This

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS576 ศ324ท 2543
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available