วิธีวิจัยทางการศึกษา =

Educational research methodology /

บุญเรียง ขจรศิลป์

Main Author: บุญเรียง ขจรศิลป์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.พี.เอ็น การพิมพ์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การศึกษา –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1028 บ547ว 2543
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available