องค์กรกระจายอำนาจ /

เคน บลองชาร์ด, จอห์น คาร์ลอส และ อลัน แรนดอล์ฟ ; วรรณพร ไกรเลิศ, แปลและเรียบเรียงง

Main Author: บลองชาร์ด, เคน
Other Authors: คาร์ลอส, จอห์น, แรนดอล์ฟ, อลัน, วรรณพร ไกรเลิศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544
Subjects: การกระจายอำนาจปกครอง
การบริหารงานบุคคล
การบริหารธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD50.5 บ231อ 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available