ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร.

การเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองาน /

เล่ม 2 :

โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี

Main Author: งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาอังกฤษเทคนิค คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ การเขียน
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116.E5 ง337ภ 2544
Volume ล.2 Copy 4
Available