ทฤษฎีองค์การ :

แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ /

นิตยา เงินประเสริฐศรี

Main Author: นิตยา เงินประเสริฐศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: องค์การ
การจัดการองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information