วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดภูเก็ต /

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Other Authors: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2544
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน –– ไทย –– ภูเก็ต
บุคคลดีเด่น –– ไทย –– ภูเก็ต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
วัฒนธรรม
ภูเก็ต –– ประวัติศาสตร์
ภูเก็ต –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Reference

Call Number: DS589.Ph8 ว394 2544
Copy 2
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS589.Ph8 ว394 2544
Copy 1
Available