ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร =

Hazard Analysis and Critical Control Point [HACCP] /

โดย สุวิมล กีรติพิบูล

No Cover Image
Main Author: สุวิมล กีรติพิบูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544
Subjects: เทคโนโลยีการผลิตอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TP372.6 ส882ร 2544
Copy 5
Available